Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
2189ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1963δώίυθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_ΚΩΝΣΤ. Φ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2190ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1964δώίυθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_Κ.Φ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2191ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1965δώίυθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_Κ.Φ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2192ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1966δώίυθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_Κ.Φ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2193ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1967δώίυθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_Κ.Φ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2194ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1968δώίυθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_Κ.Φ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2195ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1969δώίυθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_Κ.Φ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2196ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1970δώίυθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_Κ.Φ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2197ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1971δώίυθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ_ΕΥΘ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2198ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1972δώίυθ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ_ΕΥΘ. Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
3238ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1973ΕΥΘ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ \ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2199ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1974δώίυθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ_ΕΥΘ. Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2200ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1975δώίυθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ_ΕΥΘ. Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2201ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1976δώίυθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ_Ε.Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2202ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1977δώίυθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ_Ε.Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2203ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1978δώίυθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ_Ε.Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2204ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1978δώίυθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ_Ε.Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2205ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1981δώίυθ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ_ΚΩΣΤΑΣ Δ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2206ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1982δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3007ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1983ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
2207ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1984δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2208ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1985δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2209ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1986δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2210ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1987δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2211ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1988δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2212ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1989δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2213ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1990δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2214ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1991δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2215ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1992δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2216ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1993δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2217ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1994δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2218ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1995δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2219ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1996δώίυθ. ΜΑΚΡΗΣ_ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2775ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1997ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
2776ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1998ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
2805ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1999ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2838ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2000ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3137ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2001ΔΙΕΥΘ.ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3239ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2002ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Γ.ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3240ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2003ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Γ.ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3241ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2004ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Γ.ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3531ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2005ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Γ.ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3869ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2006ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3810ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2007ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Γ.ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4010ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2008ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4046ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2009ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3085ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΙ 1 & 2ΚΑΛΔΗΣ Π.Ε.ΑΘΗΝΑΙ 1938ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3089ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΡΙΜΗΝ.ΝΟΜ.ΕΠΙΘ.)ΤΟΜ.ΕΔΙΕΥΘ.ΖΕΠΟΣ ΠΑΝ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΗΝΑΙ 1938ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3090ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΡΙΜΗΝ.ΝΟΜ.ΕΠΙΘ.)ΤΟΜ.ΖΔΙΕΥΘ.ΖΕΠΟΣ ΠΑΝ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΗΝΑΙ 1939ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3113ΑΡΧΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1929-1930ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤ.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 1929ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4197ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1937-38Ι.Ν.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
2570ΑΣΙΓΑΣΤΟΙ ΠΑΛΜΟΙΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΚΑΣΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
2263ΑΣΚΗΤΙΚΗΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.ΕΛΝΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
1208ΑΣΤΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ (1)ΓΚΑΜΕΡΑΣ_ΚΩΝΣΤ. ΑΘ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1976ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1209ΑΣΤΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ (2)ΓΚΑΜΕΡΑΣ__ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1972ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1210ΑΣΤΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ (3)ΓΚΑΜΕΡΑΣ_ΚΩΝΣΤ. ΑΘ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1976ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1213ΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ_ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙ.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1967ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1376ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΦΛΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.ΑΝΤ. Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1377ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΦΛΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.ΑΝΤ. Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2014ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΚΕΡΧΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1947ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2661ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΚΕΡΧΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1959ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1235ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ_Μ.Δ.ΑΘΗΝΑΙ 1950ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3340ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣΑΚΚΟΥΛΑ 2003ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2605ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣίπώμ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ_ΣΤΕΛΙΟΣ Γ.ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1997ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-420-037-2
1204ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Α`)ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ_ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑ 1989ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3521ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ Α.Δ. - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-15-1352-3
3069ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1984ΜΠΕΗΣ ΚΩΣΤΑΣΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1984ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4166ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ (1118-1345) 7ΒΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2010ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4165ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ (9471117) 7ΑΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Κ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2010ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1220ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΚΟΥΜΑΝΤΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΑΦΟΘΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1983ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4156ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4018ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Τ.6 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ 741-946ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-626-6
3390ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (1-126)ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2005ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3391ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (127-286)ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2005ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3575ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ (287-495)ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2006ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-272-406-4
3861ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ (496-640)ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-530-6
3862ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ (641-740)ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-531-3
3576ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ (1710-2035)ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-512-2
3671ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π. 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4164ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π.Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1202ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞίπώμ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΒΑΡΕΤΟΣΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1972ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1211ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ_Α.ΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2866ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
1365ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ__τίύχ. 9ονΡΟΊΛΟΣ_Γ. Ρ.Α.ΣΙΔΕΡΗ__ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1948ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1270ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τ.4ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠ. Σ.- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ_ΜΙΧ. Π.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1982ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1325ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ (ίρμ. κάτ` άρθρον) Τ. 5ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
1298ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 1968ΤΟΥΣΗΣ_ΑΡ. Χ.ΑΦΟΙ ΤΖΑΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 1968ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3068ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Τ.1ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1946ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1205ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τ.1ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠ. Σ.- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ_ΜΙΧ. Π.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1978ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1273ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τ.2ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1271ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τ.2ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠ. Σ. - ΜΙΧ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1309ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τ.3ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Ι.& Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ__ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
1269ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τ.3ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠ. Σ. - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ_ ΜΙΧ. Π.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1980ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1313ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τ.5ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠ.Σ. - ΜΙΧ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1314ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τ.6ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠ.Σ. - ΜΙΧ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1272ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ____τ.2ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠ.Σ. - ΜΙΧ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1203ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ__τ.2ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣΙ. ΚΑΙ Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
1219ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ__τ.ΑΚΑΥΚΑΣ_ΚΩΝΣΤ. ΑΤΖΑΚΑΣ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1947ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1789ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤ/ΝΗΤΩΝΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝ. Γ.ΑΘΗΝΑ 1989ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1444ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1994ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-350-014-3
Σελίδα 4 από 43
<<Πρώτη <Προηγ 2 34 5 6 Επόμ> Τελευταία>>