Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
1189ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΛ. ΑΣΤ. ΚΩΔ. ΚΑΤ'ΑΡΘΡ.τ.8ΒΑΛΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
1190ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΛ. ΑΣΤ. ΚΩΔ. ΚΑΤ'ΑΡΘΡ.τ.9ΒΑΛΑΗΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ.ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
950ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘ. & ΝΟΜΟΛ. (Ο.Γ.Α.)ίπώμ. ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.-ΜΑΡΚΑΚΗΣ_Γ. Ν.ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
189ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣ. ΚΑΙ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΑ. ΤΕΛΕΦΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1965ΕΛΛΗΝΙΚΗ
190ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Α/1ΦΟΡΛ. ΕΙΣΟΔ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
191ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Α/2ΦΟΡΟΛ. ΕΣΟΔ. ΦΥΣΙΚΩΝ & Ν.Π.Δ.Δ.ΑΘΗΝΑΙ 1965ΕΛΛΗΝΙΚΗ
195ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Β1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ2.ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
196ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Β/1ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
197ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Β/2ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
193ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Γίπώμ. ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ.Α.-ΓΙΟΓΚΑΡΑΚΗΑ.ΤΕΛΕΦΟΓΛΟΥ_ΑΘΗΝΑΙ 1968ΕΛΛΗΝΙΚΗ
194ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Γ/11.ΦΟΡΟΛ. ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2. ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡ.5 Α.Ν.843/1948ΕΛΛΗΝΙΚΗ
198ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Δίπώμ.ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ.Α.,ΓΙΟΓΚΑΡΑΚΗΣ_Γ.Θ.Α. ΤΕΛΕΦΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1967ΕΛΛΗΝΙΚΗ
199ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.Δ/1ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
209ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙVΚΩΔΙΞ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
208ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΑ1. ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
203ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΙ1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ2.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
204ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΙ1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ/ΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
205ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΙ ά1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ/ΤΟΣ_ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
201ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΙ-ΙΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΩΝΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
202ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΙ-ΙΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
206ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΙΑΑ) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Β)ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΓ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
207ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΙΑ/άΓ)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (συνέχίώά)Δ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
200ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τ.ΙΙΙ1.ΦΟΡΟΛ. ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2. ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 5Α.Ν.843/1948 ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
192ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛ. ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ τΑ/3ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
993ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΣΥΝΕΡΓ. ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1994ΕΛΛΗΝΙΚΗ
994ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΣΥΝΕΡΓ. ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1994ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3759ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3154ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 2002ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ 2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-668-3
3948ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΘΑΝΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α 2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ9,7896E+12
3722ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝΕΣΒΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2004ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-86093-7-2
3394ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1550ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟΝ...ΚΡΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΑΘΗΝΑΙ 1973ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3544ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΤΑΜΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α. 2004ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3393ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΠΕΡΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣΑ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2000ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2498ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΠΟΛΥΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 1988ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2575ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΧΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣΑΘΗΝΑ 1973ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2576ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥHOLTON DAVIDΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3850ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2007ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ Ε.-ΨΩΜΙΑΔΗ ΕΛ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-462-0
3580ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΦΑΛΤΣΗ - ΓΕΣΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3155ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Ι.-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΦΑΛΤΣΗ - ΓΕΣΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣΑΚΚΟΥΛΑ 1998ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-383-8
2954ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΙΙ-ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣΦΑΛΤΣΗ -ΓΕΣΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣΑΚΚΟΥΛΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2001ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-384-6
3344ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2003 (Α`)ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ν.Β.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2003ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3345ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 (Β`)ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ν. Β.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2005ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3662ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 (Γ`)ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΛΠ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3346ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 (Δ`)ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ν.Β.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3606ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 (Ε`)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΚΛΠΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-411-8
1732ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1997ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝ.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1858ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1990ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Γ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1990ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3674ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2000ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2000ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3832ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ 2007ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-420-336-9
4247ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ 2012ΜΑΡΚΟΥ Π. ΙΩΑΝ.Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3941ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2008ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝΟΜΟΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ1108-2720
4187ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2010ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ1108-2720
4195ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2011ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ1108-2720
4254ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2012ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ1108-2720
2745ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1995ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. κλπ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2746ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1996ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. κλπ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2747ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1997ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. κλπ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2748ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1998ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. κλπ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2800ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1999ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. κλπ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2852ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2000ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. κλπ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Χ.ΚΑΡΑΤΖΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
2853ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2001ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. κλπ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Χ.ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3408ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2002ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3166ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2003ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. κλπ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Χ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3409ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2004ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3573ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2005ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3574ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2006ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3865ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2007ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4106ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2009ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3866ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2007 (ΑΕ-ΕΠΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ)ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-477-4
3150ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 2002ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑ ΖΩΗΣΑΚΚΟΥΛΑ 2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-672-1
710ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1985ΚΡΕΜΑΛΗΣ_ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ___ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2887ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1999ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1999ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-425-7
3342ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2004ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2004ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3002ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1995ΤΑΧΟΣ Α.Ι.ΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1995ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-184-3
3827ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ 2007ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-420-350-5
3892ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ 2008 (ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ)ΡΟΚΑΣ ΝΙΚ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1996ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-011-0
2910ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 1997ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ 1997ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-420-044-5
3838ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 2002ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-420-174-3
1025ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ τ.2ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ_ΠΑΡΟΥΛΑΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ__ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1990ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1878ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ 1975ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ_ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1975ΕΛΛΗΝΙΚΗ
856ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΝΟΣΩΝΟΙΚΟΝΟΜΟΥ_ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
951ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1974 (Α`)ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΘΗΝΑΙ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
952ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1974 (Α`)ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1798ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ τίύχος ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Φ.ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1972ΕΛΛΗΝΙΚΗ
128ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ ΔΗΜ. Χ.ΑΘΗΝΑΙ 1966ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3770ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ-ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ960-420-176-Χ
2690ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1923δώίυθ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ_Ν.ΑΘΗΝΑΙ 1923ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2689ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1924ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΑΘΗΝΑΙ 1924ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2688ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1925δώίυθ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ_Ν.ΑΘΗΝΑΙ 1925ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2687ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1926ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΑΘΗΝΑΙ 1926ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3109ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1928ίπώμ. ΖΕΠΟΣ ΔΗΜ.ΑΘΗΝΑΙ 1928ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3110ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1929ίπώμ. ΖΕΠΟΣ ΔΗΜ.ΑΘΗΝΑΙ 1929ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3111ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1930δώίυθ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΕΦ.ΑΘΗΝΑΙ 1930ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3112ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1931δώίυθ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΕΦ.ΑΘΗΝΑΙ 1931ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1862ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΑΜΟΙΒΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΣΤΑΘΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΑΘΗΝΑΙ 1975ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3114ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 1929ΔΙΕΥΘ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣΠΑΤΡΑΙ 1929ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3115ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 1930ΔΙΕΥΘ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣΧΑΛΟΥΛΟΥ ΑΠ. 1930ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3116ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 1931ΔΙΕΥΘ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3117ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 1932ΔΙΕΥΘ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣΑΘΗΝΑΙ 1932ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδα 10 από 43
<<Πρώτη <Προηγ 8 910 11 12 Επόμ> Τελευταία>>