ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΕΣ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 457/81 11.9.2020 συνημμένη στο παρόν τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρατείνονται έως την 31.12.2020 προσωρινές δικονομικές ρυθμίσεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού, οι οποίες σε ό,τι αφορά τα πολιτικά δικαστήρια προβλέπουν: 1) Τη δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου, 2) Τον χρονικό καταμερισμό εντός της αυτής ημέρας όλων των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεων, πλην εκείνων της νέας τακτικής διαδικασίας, 3) Τη δυνατότητα αναβολής ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, αφού υποβληθεί το αργότερο έως τη δωδέκατη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ, 4) Τη δυνατότητα η υπόθεση να τίθεται προς συζήτηση στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος μετά από σχετική δήλωση των διαδίκων, στην περίπτωση που η συζήτηση αυτής διεξάγεται χωρίς την εξέταση μάρτυρα και 5) Τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό της συζήτησης κάθε υπόθεσης, που ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, χωρίς την υποχρέωση της εκ νέου κλήτευσης των διαδίκων.

Περισσότερα...

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 29/09/2020 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΝΑΒΟΛΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ)

Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι οι οποίοι ενδιαφέρονται, για αναβολή ή ματαίωση των υποθέσεων Οικογενειακού και Απαλλοτριώσεων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, να υποβάλλουν τις σχετικές κοινές δηλώσεις τους, στο mail: eidiki@protοdikio-her.gr , το αργότερο μέχρι αύριο το μεσημέρι (25-9-2020 ( κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ)

 

 

 

Ανακοίνωση σεχτικά με τα γραμμάτια Νομικής Βοήθειας

 

 

 

Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους:  με την με αρ. 85/23-09-2020 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ομόφωνα αποφάσισε ότι από 1-10-2020 δεν θα εκδίδονται γραμμάτια προκαταβολής και ενσήμων σε υποθέσεις νομικής βοήθειας ενώπιον του Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως και στην ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, 18μηνο ή συνοδεία.

 Προσοχή! Τα ως άνω (η μη έκδοση γραμματίων) δεν αφορούν τους αυτεπαγγέλτως διοριζόμενους δικηγόρους                                                                                       

                                                                                                                

                                                                                                                            Από τη Γραμματεία   του  Δ.Σ.Η.

 

 

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 28/9/2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Ενόψει της δικασίμου της  28ης Σεπτεμβρίου 2020 στο Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως(ημέρα Δευτέρα), υπενθυμίζεται στους κύριους πληρεξούσιους δικηγόρους να ενημερώσουν εγκαίρως την Γραμματεία έως την 12.00΄ μμ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου για την τυχόν ύπαρξη συναινετικών αιτημάτων αναβολής υποθέσεων, για την πρόθεση δήλωσης παραίτησης ή ματαίωσης και για την πρόθεση συζήτησης άνευ εξέτασης μαρτύρων.

 
 
Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Λασιθίου

 

 

 

Eκδίκαση των υποθέσεων του τριμελούς Πλημ/δικείου Λασιθίου - 24-9-2020.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Ηρακλείου 24.09.2020

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: συζήτηση υποθέσεων 23.09.2020

Διαβάστε αναλυτικά εδώ το σχετικό έγγραφο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου προς τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Υπ'αριθ. 44564/18.9.2020 Κ.Υ.Α.

Δημοσιεύουμε (δείτε εδώ) την ΚΥΑ με Αριθμ. 44564/18.9.2020  «Παράταση ισχύος  μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής Πιστοποιητικών  - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ  (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών  Αρχών από 21.9.2020 έως και 31.12.2020»,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ,  τεύχος Β 4012/ 18.9.202Ο

 

 

 

 

Αναβολή ή ματαίωση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων 25.09.2020

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.