ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (13.08.2020)

Ηράκλειο 06-08-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στις 13.08.2020, ημέρα Πέμπτη, δεν θα πραγματοποιηθεί εξυπηρέτηση επαγγελματιών και κοινού από τους δικηγόρους που συνεργάζονται με το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου.

Εκ του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η.

ΩΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Σας γνωρίζουμε ότι το Αρχείο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου: 1) επί της Ανωγείων 48 δε θα λειτουργήσει από 10 Αυγούστου 2020 έως και 31 Αυγούστου 2020 με εξαίρεση κατεπέιγοντα θέματα, 2) εντός του Δικαστικού Μεγάρου συμπεριλαμβανομένων και των κρατητηρίων θα υπολειτουργεί κατόπιν συνεννόησης με την Επιμελήτρια κ. Τζανιδάκη και 3) επί της Αβέρωφ 27 δε θα λειτουργήσει από 10 Αυγούστου 2020 έως και 31 Αυγούστου, με εξαίρεση κατεπείγοντα θέματα.

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Κων/νος Ρόκος

 

 

 

 

Προκήρυξη για τον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (2020)

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν ενενήντα δύο (192) σπουδαστών.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη εξήντα έξι (66) θέσεις, ως εξής: έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πενήντα (50) θέσεις παρέδρων Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη εκατόν μία (101) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς είκοσι πέντε (25) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα, κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2021.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο κατάστημα της Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Περισσότερα...

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ 2865/14-7-2020) σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια από 16/7/2020 έως 15/9/2020 είναι:

1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων),

2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,

3) τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων,

4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

Θα τηρείται έλεγχος εισόδου η προσέλευση: α) στους χώρους των ακροατηρίων θα είναι μέχρι 10 άτομα και β) στα λοιπά γραφεία των συστεγαζόμενων υπηρεσιών Πρωτοδικείου – Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Δ.Σ.Η. μέχρι 40 άτομα.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε τα νέα τηλεφωνικά νούμερα (syzefxis) των γραφείων και τμημάτων του Πρωτοδικείου Λασιθίου. Τα μέχρι σήμερα ισχύοντα τηλεφωνικά νούμερα θα ισχύουν παράλληλα με τα νέα μέχρι νεοτέρας.

  1. Πρόεδρος Πρωτοδικών: 2841341101

  2. Γραφείο Δικαστών: 2841341102

  3. Προθάλαμος ακροατηρίου: 2841341103

  4. Προϊστάμενος Γραμματείας (Μαν.Γουλιδάκης): 2841341104

  5. Ποινικό Τμήμα (Ευαγ.Ζυγούρας-Καλ.Κύπτη): 2841341105

  6. Πολυμελές-Ασφαλ.-Δ. Πληρωμής (Μ.Ρουσελάκη) 2841341107

  7. Πιστοποιητικά-apostile-σωματεία κλπ.(Αρ.Φρουζάκη) 2841341108

  8. Τμήμα Μονομελούς (Ειρ.Δατσέρη-Ελ. Σωτηριάδου) 2841341110

  9. Γραφείο Ανάκρισης (Παρ. Πελτέκη) 2841341111

 Νεάπολη, 08-07-2020

Εκ της Γραμματείας

                                                                                                                     Εμμανουήλ Γουλιδάκης

 

Σε ποιους επιτρέπεται η έρευνα στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων -Γνωμοδότηση ΕισΑΠ

Διαβάστε εδώ την με αριθ. 7/ 2020 γνωμοδότηση για το ζήτημα της έρευνας στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων εξέδωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

 

 

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6-7-2020

Δημοσιεύεται εδώ η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λασιθίου που αφορά τη διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων του Μονομελούς Πλημ/δικείου Λασιθίου της 6-7-2020.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

 Δείτε εδώ την επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου προς το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου αναφορικά με την λειτουργία του αρχείου.

 

 

 

Ανακοίνωση αυτεπάγγελτων διορισμών

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Ιούλιο 2020 δεν θα αναρτηθούν υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον ΚΠΔ, ο αυτεπάγγελτος διορισμός δικηγόρου θα γίνεται από το συνολικό κατάλογο που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 340 ΚΠΔ. Οι υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων θα αναρτώνται κανονικά από το μήνα Σεπτέμβριο 2020.

Εκ του ΔΣ του ΔΣΗ

 

 

 

 

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου - παραλαβή αποφάσεων

 

 

 

Δείτε εδώ το με αριθ. Πρωτ. 949/29-6-2020 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου αναφορικά με την παραλαβή αποφάσεων.