Πράξη 460/2020 Ειηνοδικείου Ηρακλείου

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την σχετική Πράξη

ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την με αριθ. 14/2020 σχετική Πράξη.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την από 03.06.2020 επιστολή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Ενημέρωση για εξυπηρέτηση κοινού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

Διαβάστε αναλυτικά την με αριθ. 8/01.06.2020 εδώ

Επιστολή Δικηγορικού Συλλόγου προς το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την από 02.06.2020 Επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου προς το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική Προκήρυξη εδώ καθώς και την υπ. αρ. 29770/7870/1-6-2020 απόφασή περί της προθεσμίας για την υποβολή των υποψηφιοτήτων εδώ

Πρακτικός οδηγός επανεκκίνησης των πολιτικών δικαστηρίων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές Κωνσταντίνος Καλαβρός, Σπύρος Τσαντινης και Παναγιωτης Γιαννόπουλος εκπόνησαν αναλυτικό Οδηγό για την εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή (υπ’ αρ. 316/27.5.2020 τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του ΣχΝ του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση της από 13.4.2020 ΠΝΠ) τον οποίο δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την ταχύτατη ανταπόκριση τους, για το εμπεριστατωμένο πόνημά τους που επιλύει μια σειρά από ζητήματα που έχουν ανακύψει και την αφιλοκερδή προσφορά τους στο σώμα.

Δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ

 

 

 

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Ηρακλείου Πράξη 118/01.06.2020

Δείτε εδώ

Ανακοίνωση οίκοθεν προσδιορισμών υποθέσεων

Προς ενημέρωση των συναδέλφων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 74 του Νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104/30.5.2020) ο Δ.Σ.Η στο εξής θα αναρτά στο πεδίο «ΠΙΝΑΚΙΑ-ΕΚΘΕΜΑΤΑ» της ιστοσελίδας του, τα πινάκια των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής των Δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν οίκοθεν.

Εκ της Γραμματείας του Δ.Σ.Η 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε αναλυτικά εδώ