Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δ.Σ.Η προτίθεται να προσλάβει με αμοιβή, για διάστημα τριών (3) μηνών (από 1-8-2019 μέχρι 31-10-2019) ένα (1) συνεργάτη δικηγόρο -μέλος του για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας του,(ταμείο, βιβλιοθήκη, γραμματεία κλπ). Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πενταετής τουλάχιστον δικηγορική εμπειρία

2.Εναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δ.Σ.Η. το αργότερο μέχρι 21-6-2019.

 

Ηράκλειο 11-6-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                            ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                                                        ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 35305/8.5.2019 (ΦΕΚ Β' 1562), σχετικά με την αλλαγή του τρόπου πληρωμής στους δικαιούχους  αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής των διιοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λ.π.

Για να δείτε το περιέχόμενο της Κ.Υ.Α.: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/odigies_simplirosis_KYA-1.pdf

Ανακοίνωση για την αναστολή εργασιών στο Ειρηνοδικείο

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση

Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή εργασιών λόγω εκλογών

 Π Ρ Ο Σ

Το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου

 

Ενόψει της με αριθμ. Πρωτ. Οικ27002/6.5.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία αναφέρει ότι επιβάλλεται η αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων από τις 22 Μαΐου 2019 έως και 5 Ιουνίου 2019 (σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών), σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Α) Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την τακτική, τις ειδικές διαδικασίες του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, και των  υποθέσεων, που εκδικάζονται, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Β)Οι προσωρινές διαταγές θα εκδικάζονται κανονικά και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να προσδιορίζει τις αιτήσεις χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, την συζήτηση όμως των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, πέραν του χρόνου αυτού.

Γ)Η έναρξη της συνόδου του μηνός Ιουνίου που προσδιορίστηκε  για την 4η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, θα λάβει χώρα κανονικά.

Δ)Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου : α) το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση των δικογράφων, που απευθύνονται είτε ενώπιον του Πολυμελούς, είτε του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπως και των ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου, συντασσομένων των σχετικών εκθέσεων, μόνο εφόσον κρίνονται αυτά επείγοντα από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου β) το Τμήμα Γραμματέων έδρας πολιτικών υποθέσεων θα παραλαμβάνει κανονικά τα προς κατάθεση δικόγραφα των προτάσεων των διαδίκων και της προσθήκης -αντίκρουσης, συντασσομένων των σχετικών εκθέσεων μόνο εφόσον κρίνονται αυτά επείγοντα, ιδίως σε περίπτωση λήξεως προθεσμιών κτλ  γ) το Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις διαταγής πληρωμής, οι οποίες, κατά την κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν επείγοντα χαρακτήρα, όπως και θα εκδίδει  τα  προβλεπόμενα  από τον Κανονισμό  του Δικαστηρίου πιστοποιητικά , τα οποία κατά την κρίση του Προέδρου έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΚ.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΪΟΥ 2019

Παραλαβή διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων Δευτέρα 20.05.2019 , 15:00

Σεμινάρια εκπαίδευσης: Τετάρτη 22.05.2019 ώρα 13:00 και Πέμπτη 23.05.2019 ώρα 14:30, αίθουσα Ά Τριμελούς

Δείτε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΪΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δικαστής που διευθύνει το Δικαστήριο

΄Εχοντας υπόψη :

1) την έκδοση της υπ΄ αριθ. Πρωτ. : οικ.27002/6-5-2019 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα την αναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω διεξαγωγής των Ευρωεκλογών, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, και

2) το γεγονός ότι, όλοι οι υπάλληλοι του Δικαστηρίου μας, θα είναι απασχολημένοι με την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας, διορισμένοι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, σας ενημερώνουμε ότι, θα εξυπηρετηθούν δικηγόροι και διάδικοι (στο γραφείο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Γραμματείας – 4ος όροφος), κατά τις ημέρες Παρασκευή 24, Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και Παρασκευή 31 Μαΐου και Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019,από 10.00π.μ. έως 13.00 μ.μ. αποκλειστικά για καταθέσεις : α) κατεπειγουσών αιτήσεων αναστολής, β) αντιρρήσεων αλλοδαπών και γ) ενδίκων μέσων, των οποίων η καταληκτική προθεσμία άσκησης λήγει κατά τις ανωτέρω πέντε (5) ημερομηνίες.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Η Δικαστής που διευθύνει το Δικαστήριο

Μαρία Καραφίδου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "Διαθεματική και Διεπιστημονική Προσέγγιση των Εξαρτήσεων: Παρεμβάσεις Πρόληψης και Θεραπείας"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου & η Διεπιστημονική Ομάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Π.Ε. Ηρακλείου, επιχειρώντας μία ολιστική προσέγγιση από όλους τους επαγγελματικούς  φορείς που σχετίζονται με θέματα εξαρτήσεων και εξαρτημένων ατόμων, σας προσκαλούν σε δύο συναντήσεις - ενημερώσεις, με θέμα: Διαθεματική και Διεπιστημονική Προσέγγιση των Εξαρτήσεων: Παρεμβάσεις Πρόληψης και Θεραπείας”. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νομικούς (δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους) και επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών και υγείας. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 7 Μαΐου 2019 και από ώρα 17.30 έως 19.30, και την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019 από ώρα 17.00 έως 21.00 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου «Νίκος Σακλαμπάνης», στην οδό Θεοτοκοπούλου 28.

Περισσότερα...

Υποβολή ερωτήσεων αναφορικά με το κτηματολόγιο

Οι κ. συνάδελφοι, που επιθυμούν  να εκφράσουν απορίες / επισημάνσεις / παρατηρήσεις, σχετικά με την διαδικασία κτηματογράφησης, παρακαλούνται  να τις καταθέσουν εγγράφως στην Γραμματεία του ΔΣΗ έως την Τρίτη  23-04-2019.

 

 Εκ του Δ.Σ του Δ.Σ.Η.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10/04/2019 – ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου (παραλιακή), Ηράκλειο 712 02

* Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η *

 

 

Περισσότερα...

Εκδήλωση με θέμα "Νέες Διατάξεις Ανωνύμων Εταιριών"

Ηράκλειο 13-03-2019 

    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σας καλεί σε εκδήλωση που οργανώνει την Πέμπτη 21-03-2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην οδό Κορωναίου 9, με θέμα: 

* Νέες Διατάξεις Ανωνύμων Εταιριών*  

Ομιλητής : Βαγγέλης Περάκης , Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                             ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                  ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ