Συνεδρίαση Ά Τριμελούς 10.12.2018

Την 10 Δεκεμβρίου 2018, λόγω συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, οι υποθέσεις του Α΄ Τριμελούς της 10ης Δεκεμβρίου 2018 θα εκδικασθούν στην αίθουσα της πρώην Αστυνομικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 232/2018 πράξη Προέδρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αρχείο Αβέρωφ 27

Από την 26η Νοεμβρίου 2018 το αρχείο επί της οδού Αβέρωφ 27, θα λειτουργεί και τις Δευτέρες από 11.00π.μ. έως 12.30μ.μ

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σας προσκαλεί σε  ενημερωτική εκδήλωση, την Τρίτη 27-11-2018 και ώρα 17:30 στην αίθουσα «Νίκος Σακλαμπάνης» στην οδό Θεοτοκοπούλου, αρ. 28 -1ος όροφος, με θέμα:

«Φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη: χαρακτηριστικά και προκλήσεις»

Ομιλήτρια: η κ. Αγάπη Χουζουράκη, Δικηγόρος, Νομική Υπηρεσία Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

 

 

 

 

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σχετικά με την νομικά αβάσιμη απαίτηση πλειόνων διοικητικών αρχών να φέρουν οι δικηγόροι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής για την διεκπεραίωση υποθέσεων των εντολέων τους, μας γνωστοποιήθηκε χθες η νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018, που ικανοποιεί τα αιτήματα του ΔΣΑ.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι:

Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον διοικητικών αρχών.

Οι δικηγόροι, συνεπώς, δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Ν.4194/2013.

Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση

Σημειώνεται ότι με παρόμοιο τρόπο επιλύθηκαν τα ίδια ζητήματα με την Εγκύκλιο 28/2018 του ΕΦΚΑ, η οποία κατόπιν διαμαρτυρίας του ΔΣΑ, ανακάλεσε την προγενέστερη Εγκύκλιο 23/2018.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της νέας με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 Εγκυκλίου.

Συνημμένα

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/ekprosopisi_apo_dikigoroys.pdf

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ενημερώνονται οι κ. συνάδελφοι ότι υποχρεούνται στην προσθήκη - δήλωση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως 12-12-2018 (ΚΥΑ 45231/20-4-2017, α. 62 περ. ιη’Ν.4446/2016, Ν.3862/2010

Αναλυτικές οδηγίες και λεπτομέρειες στο σχετικό σημείωμα που ακολουθεί.

 

προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2018

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αθήνα, 2.11.2018   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                             Αριθμ.πρωτ: 74098 οικ.  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                 
ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ:   Α                                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :   Δ1                                                  
ΤΜΗΜΑ              :   Α4                                                       
Ταχ. Δ/νση         :  Λ.Μεσογείων  96                                 
Ταχ. Κωδ.          :  115 27      
 Πληροφορίες    :  Χρ. Δρυδάκη
Τηλέφωνο          :  213.1307230,236
                                                             
                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Η
    ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  εξετάσεων  υποψηφίων  δικηγόρων  B΄   εξεταστικής περιόδου   2018  
                                      Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
   ΄Εχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις  των  άρθρων α) 2 και 3 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) όπως ισχύουν, β) 6 και 18 έως 22 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208)
2. Την 22631οικ/17.4.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό  Γραμματέα του Υπουργείου,…» (Β΄ 1450)
3. Τη με αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει    
4. Τη με αριθμ. 67001/15.9.2015  κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών :«Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016) όπως  ισχύει  και                                                                                     
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του   Κρατικού  προϋπολογισμού
                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε        
  Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2018 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 14.12.2018, Σάββατο 15.12.2018 και Κυριακή  16.12.2018. Οι εξετάσεις είναι γραπτές  και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή  κάθε  Εφετείου.
 
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις  έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών  ή  πτυχίου άλλης  Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος  μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από  γνώμη του  οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.
  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν μέχρι την Πέμπτη      6.12.2018 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη  υπαγωγής τους  στα  κωλύματα και ασυμβίβαστα των  άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων. Στην ως άνω  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται  επίσης:
 α)  πιστοποιητικό  άσκησης,
 β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,
 γ)  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου   και,
 δ) παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων Β΄ περιόδου 2018». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ).
  Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό  Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό  Δίκαιο  &  Ποινική  Δικονομία, γ)  Εμπορικό  Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική  Διαδικασία &  Διοικητική  Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων &  Κώδικα  Δεοντολογίας.
 Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
 - Παρασκευή 14.12.2018 και ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία
 - Σάββατο  15.12.2018  και ώρες:
   i)  10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
   ii) 14.00-16.00: Εμπορικό Δίκαιο
-  Κυριακή  16.12.2018 και ώρες:
 i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
   ii) 14.00-16.00: Κώδικας Δικηγόρων και  Κώδικας Δεοντολογίας.   
   Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.
                                                                                                 Με εντολή  Υπουργού
                                                                                               Ο  Γενικός   Γραμματέας
                                                                                                   Γεώργιος   Σάρλης                                                                                          


ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Γνωστοποιείται στους συναδέλφους ότι η εξυπηρέτησή τους από την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, (κατά πρώτο λόγο για την διεκπεραίωση των εκκρεμών πράξεων), θα πραγματοποιείται από 01-11-2018 μόνο κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και κατά τις ώρες 9.00 π.μ. - 12.00 π.μ.
Εκ του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από την ανάδοχο εταιρεία  του Κτηματολογίου Ν .Ηρακλείου, ΤΟΜΗ Α.Ε. ζητούνται Δικηγόροι για απασχόληση στο γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου, εν όψει εργασιών κτηματογράφησης περιοχών του Ν. Ηρακλείου (Δήμοι: Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών- Αστερουσίων, Μινώα -Πεδιάδας και Βιάννου). Διάρκεια απασχόλησης τουλάχιστον  6 μήνες. Επιθυμητή η εμπειρία σε κτηματογραφίκες και κτηματολογικές μελέτες. Οι αποδοχές και λοιποί όροι συνεργασίας θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή στο FAX: 210 6980686 υπόψη κας Κορρέ.

Ηράκλειο, 23 Οκτωβρίου 2018

Εκ του Δ.Σ.

Σεμινάριο με θέμα " Ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων"

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σας προσκαλέι να παρακολουθήσετε ημερίδα - σεμινάριο με θέμα: "Ο νέος Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων" την Τετάρτη  24.10.2018, ώρα 14:00 - 20:00 στην αίθουσα ΔΣΗ "Ν. Σακλαμπάνης" (Θεοτοκοπούλου 28).

Δείτε σχετικά εδώ