Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Ηρακλείου για τις συνθήκες λειτουργίας του (28.04.2020)

Δείτε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο εδώ

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Ηρακλείου 28.04.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την 30/04/2020:

1)   ώρα 13.00 μ.μ., λόγω ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, θα κατέβει ο γενικός διακόπτης για μισή ώρα τουλάχιστον και

2)   στη συνέχεια ώρα 14.00 μ.μ., θα γίνει η πέμπτη (5η) τακτική απολύμανση.

3)   Φροντίστε για την έγκαιρη απομάκρυνσή σας από το Δικαστικό Μέγαρο.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου                                       Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (27.04.2020)

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ-COVID-19 

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1587Β/25-04-2020 και στα πλαίσια αυτής, με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου,ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου,προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω, που θα ισχύσουν από την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 έως και 15-5-2020

Περισσότερα...

Απόφαση αποχής 28 - 30 Απριλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Η. κατά τη σημερινή συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Ηρακλείου από 28 Απριλίου 2020 μέχρι και 30 Απριλίου 2020 από όλες τις διαδικασίες (δικαστικές και εξωδικαστικές) προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη προετοιμασία των Υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που θα επιτρέπουν την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών από τους δικηγόρους και θα διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία.

Δείτε την σχετική απόφαση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (27.04.2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ   ΚΡΗΤΗΣ     

70010  ΠΥΡΓΟΣ  ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛ.  28930 22351

 

                                                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με     την   με   αριθμό   Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 της  25-4-2020  Κοινή  Υπουργική   Απόφαση  των  Υπουργών Ανάπτυξης   και  Επενδύσεων,   Προστασίας  του  Πολίτη,   Εργασίας   και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων ,  Υγείας και  Εσωτερικών ,      δημοσιευθείσα   στο   με  αριθμό   φύλλου  ΦΕΚ  1587/25-4-2020, το  Υποθηκοφυλακείο  Πύργου  Κρήτης,  μετά  την  αναστολή   των  εργασιών  του μέχρι και   27-4-2020,   θα  λειτουργήσει  από  την   Τρίτη   28-4-2020    έως   και  15-5-2020  σύμφωνα με  τα οριζόμενα  στην ανωτέρω  ΚΥΑ  και  τα     ακόλουθα: 

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣΗ ΑΠΟ 28-4-20 ΕΩΣ 30-4-20

Κύριοι συνάδελφοι,
Κατόπιν της με αρ. 95/2020 πράξης του Δ/ντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου κ. Κων/νου Ρόκου για την αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων από 28-04-2020 έως 15-05-2020 ,της από 27-04-20 απόφασης του ΔΣ του ΔΣΗ περί καθολικής αποχής των δικηγόρων Ηρακλείου από τα καθήκοντά τους από 28-04-20 έως 30-04-20, περί ρύθμισης της λειτουργίας ΔΣΗ κλπ, που ελήφθη κατόπιν τηλεδιάσκεψης, καθώς και όλων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνσης του νέου κορωνοϊού -covid 19 που λαμβάνονται από το ΥΔ και γενικότερα από την Πολιτεία , σας ανακοινώνουμε ότι :
• το εντευκτήριο και η βιβλιοθήκη του συλλόγου παραμένουν κλειστά
• οι λοιπές υπηρεσίες του Δ.Σ.Η θα λειτουργήσουν σε κανονικό ωράριο με την εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων (μία υπάλληλος στο ταμείο και μία στην γραμματεία) ,από 28-04-2020 έως 30-04-2020.
• για τα υπερεπείγοντα ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν-απαντηθούν- διεκπεραιωθούν τηλεφωνικά ,με e-mail ή και fax σας παρακαλούμε να κάνετε χρήση των μέσων αυτών .
• για τα ζητήματα που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία θα προηγείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τηλεφωνική συνεννόηση τόσο για να διαπιστώνεται η αναγκαιότητα αυτής όσο και για κλείνεται συγκεκριμένο ραντεβού (ημέρα -ώρα) το οποίο θα λαμβάνει χώρα με όλα το απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (τήρηση αποστάσεων, μάσκα, γάντια κλπ)
• από 28-4-20 έως 30-04-20 μπορείτε επίσης να απευθείνεστε στους συμβούλους υπηρεσίας ως παρακάτω:

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Μοιρών (27.04.2020)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 

Αριθμός Πράξης  14/2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Ύστερα από τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ 26.804/25-4-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( άρθρο τέταρτο) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης {ΦΕΚ Β 1588/25-4-2020) «για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών όλης της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28-04-2020 έως και 15-05-2020, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ακολουθώντας τις εκδοθείσες διατάξεις από τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη μέτρων προς πρόληψη και περιορισμό της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού, σε συνδυασμό και με την με αρ. Δ1αΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 ΚΥΑ ( υπ αρ.1587/25.4.2020 Φ.Ε.Κ., τεύχος Β) σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ οι συναλλαγές με τo κάτωθι γραφείο, και μέχρι νεωτέρας, θα διεξάγονται ως εξής:

 1. Στο χώρο του γραφείου οι  συναλλασσόμενοι θα εισέρχονται
οπωσδήποτε με μάσκα, προαιρετικά με γάντια.

2 .Στο  χώρο πρέπει να παρευρίσκονται, κατ’ανωτατο όριο,  δύο (2) άτομα .Οι δε συναλλασσόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται ένας-ένας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης.

3. . Ο έλεγχος των αρχείων από τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές
 και συμβολαιογράφους, θα γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας και με εύλογη διάρκεια(30-40 λεπτά έκαστος) , προκειμένου να τηρούνται τα οριζόμενα στην άνω ΚΥΑ και να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι.

4. . Κατάθεση εγγράφων και αιτήσεων από δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές θα γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Γίνεται μνεία ότι η λειτουργία μας αφορά το σύνολο των μεταγραφησομενων πράξεων και όχι μόνο των προσημειώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων.

Εκ μέρους μας θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Λιμάνι Χες/σου, 27 Απριλίου 2020

      Η Αναπληρώτρια Υποθηκοφύλακας

     Σφακιανάκη Στυλιανή

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β 1587/25.4.2020) ΚΥΑ οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του ΚΓ Ηρακλείου έως και την 15-5-2020 ορίζονται ως εξής :

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ :

1)        Στο χώρο του ταμείου και της παραλαβής των κάθε είδους πιστοποιητικών ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των κάθε φορά παρευρισκομένων ατόμων θα είναι τρεις (3).

2)        Στο χώρο του αρχείου μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των κάθε φορά παρευρισκομένων ατόμων για έρευνα επαγγελματιών θα είναι τέσσερις (4).

3)        Εξυπηρέτηση του κοινού ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ούτε από την προϊσταμένη του γραφείου ούτε και από το μηχανικό  κ. Σίσκο.

Περισσότερα...