Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του τμηματος Ασφαλιστικών Μέτρων

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου μας για τα εξής:

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής πρέπει να κατατίθενται από ώρα 8.30 πμ έως 13.00 μμ ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση όλων των διαδίκων μερών και η λήψη αντιγράφου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

2. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να προσέρχονται εγκαίρως για την εκδίκαση των υποθέσεων τους ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή του δικαστή που έχει οριστεί, άλλως να δηλώνουν τυχόν κώλυμα για την έγκαιρη προσέλευση τους στην κ. Γραμματέα της έδρας.

Από τη Γραμματεία του ΔΣΗ

 

Ανακοίνωση για την δράση πολιτικού φορέα αναφορικά με δάνεια και εν γένει οφειλές

Ηράκλειο 21/10/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου παρατηρεί, με ιδιαίτερη ανησυχία, το τελευταίο χρονικό διάστημα την εξάπλωση συγκεκριμένης πολιτικής κίνησης (πολιτικού φορέα), η οποία, μεταξύ άλλων, συμβουλεύει τα μέλη της να απευθύνουν προς τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τα οποία έχουν οφειλές, Εξώδικη Δήλωση, με την οποία καλούν αυτά, όπως εισπράξουν τις εν λόγω οφειλές από κεφάλαια, τα οποία φέρονται να έχουν κατατεθεί υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή από ποσό που φέρεται να έχει διατεθεί υπέρ των Δήμων σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Έχοντας, μεταξύ άλλων, ως αρμοδιότητα μας (άρθρ. 90 εδαφ. ζ του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» ΦΕΚ Α΄208/27.9.2013) και την άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ανεξάρτητες αρχές) για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου που ενδιαφέρει τα μέλη του συλλόγου ή το δικηγορικό σώμα γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, οφείλουμε να γνωρίσουμε στους συμπολίτες μας και ειδικότερα σε όσους έχουν ήδη προβεί στην παραπάνω ενέργεια ή σκέφτονται να προβούν, την έλλειψη οποιασδήποτε έννομης συνέπειας υπέρ αυτών από την τυχόν αποστολή της παραπάνω εξωδίκου στους προαναφερθέντες παραλήπτες της. Οφείλουμε δε να τους συστήσουμε, πριν να επέλθει ανεπανόρθωτη βλάβη σ’ αυτούς από τον εφησυχασμό που μπορούν να δημιουργήσουν οι εκπορευόμενες από την παραπάνω πολιτική κίνηση ολότελα αβάσιμες και παραπλανητικές συμβουλές, να συμβουλεύονται τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους για το ποια ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα μπορούν να αντιτάξουν για να αμφισβητήσουν την ουσία των εις βάρος τους απαιτήσεων ή (και) να προσβάλλουν τη διαδικασία είσπραξης τους. Εάν δε η οικονομική τους κατάσταση δεν επιτρέπει την ανάθεση σχετικής εντολής σε δικηγόρο της επιλογής τους, τους ενημερώνουμε ότι, εφ’ όσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου μέσω του θεσμού της νομικής βοήθειας, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά.

Τέλος, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι η παρούσα ανακοίνωση, καθώς και το σχετικό υλικό που ευρίσκεται στα χέρια μας και αποδεικνύει τα παραπάνω, θα διαβιβαστεί με μέριμνα μας στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την διακρίβωση της τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων από τους συντάκτες της παραπάνω εξωδίκου και των σχετικών ανακοινώσεων που περιλαμβάνει αυτή, όσους την διακινούν, αλλά και όσους, εν γνώσει της ανακρίβειας της, προσπαθούν να πείσουν άλλους να προβούν σε χρήση της.

 ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΗ

 

Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Εθνικό Κτηματολόγιο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες»

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σε συνεργασία με το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Εθνικό Κτηματολόγιο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες», την Πέμπτη 20/10/2016 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/11/2016

Μετά την παρέμβαση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο(26/9/2016), κατά την οποία υπέβαλε εκ νέου, προς τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο, το αίτημα του δικηγορικού σώματος για παράταση της προθεσμίας καταβολής των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, και την αποδοχή του αιτήματος από τον Υφυπουργό, συνεδρίασε σήμερα, 28-9-2016, το Δ.Σ του ΕΤΑΑ, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, για όλους του κλάδους ασφάλισης του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ, χωρίς έννομες συνέπειες για εργοδότες και ασφαλισμένους, έως και την 30/11/2016.

Στην προηγούμενη συνεδρίασή του(21-9-2016), το ΔΣ του ΕΤΑΑ είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία, την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών, μέχρι την 31-12-2016. Όμως ο κυβερνητικός επίτροπος στο Ταμείο, είχε διατυπώσει την διαφωνία του, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς επίλυση της διαφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 135 ν. 3655/2008.

Η νεότερη απόφαση που έλαβε σήμερα το Δ.Σ του ΕΤΑΑ για παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 30-11-2016, επιλύει οριστικά το δημιουργηθέν πρόβλημα, καθώς ο κυβερνητικός επίτροπος, του Ταμείου, μετά την τοποθέτηση του αρμόδιου Υφυπουργού στην Βουλή, και την αποδοχή του αιτήματος για παράταση καταβολής των ασφαλσιτικών εισφορών, δεν εξέφρασε διαφωνία επ΄ αυτής.

Επομένως ισχύει η απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, για τους ασφαλισμένους σε όλους τους κλάδους του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ, έως και την 30η Νοεμβρίου 2016.

Ηλεκτρονική έκδοση γραμματίων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του ότι από 29-9-2016 παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης γραμματίων προκαταβολής εισφορών για τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια. Η έκδοση γραμματίων προκαταβολής εισφορών θα γίνεται από τα μέλη του Δ.Σ.Η από το πεδίο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Μέλη» της ιστοσελίδας του Συλλόγου wwwHYPERLINK "http://www.dsh.gr/".HYPERLINK "http://www.dsh.gr/"dshHYPERLINK "http://www.dsh.gr/".HYPERLINK "http://www.dsh.gr/"gr με τη χρήση ατομικών κωδικών πρόσβασης (username και password) που θα παραλάβουν οι συνάδελφοι από τη Γραμματεία του ΔΣΗ (Κατερίνα Μαματζάκη &Κορίνα Ρογδάκη). Στο γραμμάτιο προκαταβολής θα μπορούν να ενσωματωθούν και τα (απουλοποιημένα) ένσημα (μεγαρόσημα, ένσημα ΛΕΑΔΗ). Διευκρινίζεται ότι αρχικά η πληρωμή των γραμματίων προκαταβολής θα γίνεται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς και μόνο, ενώ μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πιστωτικές κάρτες και άλλων τραπεζών. Για τον τρόπο έκδοσης/ακύρωσης των γραμματίων και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                          ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Hμερίδα με θέμα: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ μετά το Ν. 4335/2015

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου Κρήτης με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Πολιτική Δικονομία των Καθηγητών Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καλλιόπης Μακρίδου, Χαρούλας Απαλαγάκη και Γεωργίου Διαμαντόπουλου
διοργανώνει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 στο Ηράκλειο Κρήτης Αίθουσα «Αριάδνη» Ξενοδοχείου Καψής Αστόρια, Πλατεία Ελευθερίας 11 ημερίδα με θέμα:
                                           Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ μετά το Ν. 4335/2015
Ομιλητής:
Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. Την εκδήλωση διευθύνει και συντονίζει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Άρης Ροζάκης

Δείτε εδώ

Ημερίδα με θέμα: ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Eφετείου Κρήτης διοργανώνει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 στο Ηράκλειο Κρήτης (Αίθουσα Pasiphae του ξενοδοχείου ΑQUILA ATLANTIS oδός Υγείας αριθ. 2, Ηράκλειο) ημερίδα με θέμα:
                                        ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα
Εισηγητές (κατά τη σειρά ομιλίας):
-Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
-Ρένα Κουκούτση, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης ΕΚΧΑ Α.Ε.
-Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Εφέτης Αθηνών
-Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση
Την εκδήλωση διευθύνει και συντονίζει η Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης κ. Στυλιανή  Καλογεράκη-Αρχοντάκη

Δείτε εδώ

 

 

Επιπλέον δικάσιμος Τριμελούς Εφετ. Κακουργημάτων

Ενημερώνουμε ότι  όσοι εκ των συναδέλφων βρίσκονται στη λίστα των αυτεπαγγέλτως διορισθέντων δικηγόρων για το Τριμελές Εφ. Κακουργημάτων,  για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 , εκτός της δικασίμου για τις 19.9.2016 προστέθηκε μια επιπλέον δικάσιμος για τις 30.9.2016.

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α' Εξεταστικής Περιόδου 2016

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Ά Εξεταστικής περιόδου 2016 για το Εφετείο Ανατ. Κρήτης

Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει θέση Νομικού Συμβούλου. Δείτε αναλυτικά την σχετική Απόφασή καθώς και την σχετική Προκήρυξη.