ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ηράκλειο 31-10-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, διοργανώνει για τα μέλη του, βιντεοσκοπημένα σεμινάρια της Νομικής Βιβλιοθήκης ποικίλου νομικού περιεχομένου στην αίθουσα ΔΣΗ «Ν. Σακλαμπάνης» -οδός Θεοτοκοπούλου αρ. 28 -1ος όροφος.Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Δ.Σ.Η.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Hράκλειο  30-10-2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          

             Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 επόμενα του  Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) ανακοινώνεται ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για την τετραετία 2018-2022 , θα διενεργηθούν την Κυριακή 26-11-2017 από 07:00 έως 19:00 στην μεγάλη αίθουσα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στο δικαστικό μέγαρο.

             Δικαίωμα ψήφου έχουν οι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συλλόγου μέχρι την 30-09-2017.

            Για την υποβολή υποψηφιότητας προέδρων και συμβούλων απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση ή δήλωση συνοδευομένη με απόδειξη του Συλλόγου περί καταβολής των εξόδων εκλογής 70€ για τους υποψηφίους προέδρους και 30 € για τους υποψηφίους συμβούλους στον πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την 24:00 ώρα της 31-10-2017. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Η. 

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι  το αναλυτικό πρόγραμμα δοκιμασίας (εξεταζόμενο αντικείμενο, ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2017  έχει ως  εξής :            

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 31-10-2017, ημέρα Τρίτη,  ώρα  έναρξης 9.00, κτίριο Γραμματείας Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45, 1ος όροφος  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 1-11-2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα  έναρξης 8.30, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστημίου αρ. 52, ημιώροφος (συνεδριακός χώρος ΕΥΡΩΠΗ)           

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 1-11-2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα  έναρξης 12.00, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστημίου αρ. 52, ημιώροφος (συνεδριακός χώρος ΕΥΡΩΠΗ) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :  : 2-11-2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα  έναρξης 9.30, γραφεία Α.Κ.Κ.Ε.Δ, οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 2-11-2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα  έναρξης 12.30, γραφεία Α.Κ.Κ.Ε.Δ, οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 3-11-2017, ημέρα  Παρασκευή, ώρα  έναρξης 9.00, γραφεία Α.Κ.Κ.Ε.Δ, οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 3-11-2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα  έναρξης 15.30, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57 (αίθουσες Α’ και Β’ Μαθηματικών)  

            Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

            Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας ανά αντικείμενο, όπως ανωτέρω προσδιορίσθηκε. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση. 

            Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

            Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
1. Παραγραφές – Προθεσμίες
2. Για τις ποινικές υποθέσεις:
o Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
o Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 
o στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων και αγωγών.
2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων(συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναστολών, αναστολών πλειστηριασμών κ.λπ.) ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.
3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
4. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
5. Προσθήκη – Αντίκρουση
6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
7. Ένορκες βεβαιώσεις
8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί
9. Το κλείσιμο των φακέλων θα γίνεται κανονικά χωρίς άδεια

Αναβολές:
Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Το Δ.Σ. έλαβε την απόφαση ο Δ.Σ.Η να συνταχθεί με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και να παρατείνει κατά μια επιπλέον ημέρα την αποχή των συναδέλφων από τα καθήκοντα τους - ως ένδειξη πένθους  για τη δολοφονία του συναδέλφου Μιχ. Ζαφειρόπουλου. Συνεπώς  η αποχή θα διαρκέσει από τις 16 έως και τις 17 Οκτωβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Άρης Ροζακης                              Νικόλαος Κουβίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΙΧ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13-10-2017

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου που συνήλθε  εκτάκτως σήμερα 13 Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα την  αποχή των συναδέλφων Ηρακλείου από τα καθήκοντά τους, την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου  2017 ύστερα από την αποτρόπαιη δολοφονία του συναδέλφου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, δικηγόρου Αθηνών,  ως ελάχιστη ένδειξη πένθους .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                    ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Επιστολή Προέδρου ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου

Διαβάστε εδώ την επιστολή του Προέδρου ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου για την συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στο Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων του ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 6-7/10/2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, οργανώνει στο Ηράκλειο Κρήτης, Επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».

 Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, χωρίς κόστος συμμετοχής, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, από 15.00 – 20.30 και το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017, 9.00 – 14.00 και 15.00 - 20.00, στην αίθουσα "Αριάδνη-Κελάρι" του ξενοδοχείου Capsis-Astoria.

Για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 26.11.2017

     ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Για τις Αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου της 26ης Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκε κατ’ άρθρο 103 παρ. 3 του Ν. 4194/2013,  στο site www.dsh.gr και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Σ.Η., ο κατάλογος δικηγόρων εχόντων δικαίωμα ψήφου, σήμερα 29-09-2017.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ.Η.

 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Για την εμφάνιση του καταλόγου των δικηγόρων με δικαίωμα ψήφου πατήστε εδώ

Παρουσίαση Βιβλίου:"Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ" (Το εργοστάσιο και ο δικαστής.)

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Αγίας Ειρήνης 17, Αθήνα 10 551 και το βιβλιοπωλείο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ Κοραή 21 Ηράκλειο 71202 έχουν την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσουν την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα  7 μμ, στην αίθουσα «Ανδρέα Καστελλάκη», του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9) κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Επίτιμου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Στέλιου Καστρινάκη

                                                      Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ

                                                (Το εργοστάσιο και ο δικαστής.)

Η παρουσίαση θα γίνει από τις κυρίες Μαρία Φραγκιαδάκη, φιλόλογο, τ.  Πρόεδρο της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, Βούλα Επιτροπάκη, νομικό - ποιήτρια και τον κύριο Μιχάλη Σφακιανάκη δικηγόρο. Την παρουσίαση θα συντονίζει  η κυρία Ρένα Παπαδάκη, παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου