Αναβολή Γ.Σ. Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (Association of European Administrative Judges-AEAJ)

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κ. Ευγενίας Παπαδοπούλου αναφορικά με την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (Association of European Administrative Judges-AEAJ.

Δείτε εδώ

 

Παράταση αναστολής λειτουγίας δικαστηρίων έως 11 -27.04.2020

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                      

 Αριθμός Πράξης    91/2020

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου,

Κωνσταντίνος Ρόκος, 

Έχοντας υπόψη:

Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Το άρθρο τέταρτο της από 27 Μαρτίου 2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (Β’ 1301)

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων του Ηρακλείου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Αναστέλλεται η λειτουργία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Ηρακλείου αναφορικά με τις επικυρώσεις υπερχρεωμένων 18.03.20

Η δικάσιμος της 18.3.2020-ΕπικυρωσειςΥπερχρεωμενων στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αναβάλλεται οίκοθεν για τη δικάσιμο της 24.6.2020 χωρίς την προσκόμιση σχετικού παραβόλου αναβολής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΣΗ 13-04-20 ΕΩΣ 27-04-20

Ηράκλειο, 11-04-2020
Κύριοι συνάδελφοι,
Κατόπιν της νέας ΚΥΑ για την αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων από 13-04- 2020 έως 27-04-2020 ,καθώς και όλων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνσης του νέου κορωνοϊού -covid 19 που λαμβάνονται από το ΥΔ και γενικότερα από την Κυβέρνηση, σας ανακοινώνουμε ότι :
• όλες οι υπηρεσίες του ΔΣΗ θα παραμείνουν κλειστά από 13-04-2020 έως 27-04-2020 • για τα υπερεπείγοντα ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν-απαντηθούν τηλεφωνικά, μπορείτε να απευθείνεστε στους συμβούλους υπηρεσίας και στις  υπαλλήλους-δικηγόρους ΔΣΗ σύμφωνα με τον παρακάτω εκτάκτως συσταθέντα κατάλογο

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 27.04.2020

Δείτε την σχετική ΚΥΑ εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 27.04.2020

Η σχετική KYA εδώ

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι δικηγόροι υπάγονται στις ρυθμίσεις για την μείωση 40% του ενοικίου των επαγγελματικών χώρων

Σε ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα Λοβέρδου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της τροπολογίας για τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης, ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος διευκρίνισε ότι στη ρύθμιση για μείωση του 40% των ενοικίων των επαγγελματικών χώρων υπάγονται και οι δικηγόροι.

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής τροπολογίας:

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων

Ο ΔΣΗ ενημερώνει τα μέλη του ότι στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δεν προτίθεται να προβεί σε υποδείξεις συγκεκριμένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προς τους συναδέλφους που θα επιλέξουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. Η επιλογή, τόσο του φορέα όσο και του αντικειμένου κατάρτισης, είναι ατομική και αποτελεί  αποκλειστική μέριμνα των συναδέλφων.

Προς ενημέρωση και διευκόλυνση των μελών μας επισυνάπτονται:

  1. Η με αρ. 2/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ». Δείτε εδώ
  2. Η με αρ. πρωτ. 305/6-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη συγκρότηση του Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020. Δείτε εδώ

Εκ του ΔΣΗ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Επείγουσα σημαντική ανακοίνωση: Δικαιούχοι του επιδόματος τηλεκατάρτισης (voucher 600€) είναι όλοι οι δικηγόροι και ασκούμενοι, μέλη Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας:

Με σημερινή διευκρίνιση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας αποσαφηνίζεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος τηλεκατάρτισης (voucher 600€) είναι όλοι οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι, μέλη Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας (με καταχώριση του προσωπικού τους ΑΦΜ), συμπεριλαμβανομένων και των εταίρων δικηγορικών εταιριών και των εμμίσθων με κλειστά βιβλία κ.ο.κ.

Η διευκρίνιση που δόθηκε από την Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

«Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους.

Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν μόνο το ανωτέρω στοιχείο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ».

 

 

Αναβολές Ασφαλιστικών Μέτρων 10.04.2020

Ενημερωθείτε από το πεδίο "ΕΚΘΕΜΑΤΑ" για τις ημερομηνίες αναβολών των υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου της δικασίμου 10.04.2020