ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δ.Σ.Η προτίθεται να προσλάβει δύο  (2) συνεργάτες δικηγόρους -μέλη του, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου-καταχώρηση μερίδων-με αμοιβή  κατ’ αποκοπή ανά πράξη.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. 3ετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας
  2. εμπειρία σε εργασίες υποθηκοφυλακείου

Παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι που επιθυμούν, να το δηλώσουν στη γραμματεία του Δ.Σ.Η. έως 7-07-2017 .

                                                  Ηράκλειο 29-06-2017

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                    ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ