Ώρες λειτουργίας Αρχείου Πρωτοδικείου Ηρακλείου (πρ. κρατητηρίων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Δικαιοσύνης
Τηλέφωνο: 2810 - 306645
                    2810-306646
FAX:            2810-306648

Τ. Κ. 712 02


Ηράκλειο   30-6-2017 Αριθμός Πρωτ. 1589

 

ΠΡΟΣ :Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Θέμα: Ώρες λειτουργίας Αρχείου Πρωτοδικείου Ηρακλείου (πρ. κρατητηρίων)

Σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωσητων μελών του Συλλόγου Σας ότι για τις ανάγκες εκτέλεσης της με αριθμ. πωτ. 5682/27.6.2017 κατεπείγουσας παραγγελίας της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και της με αριθμ. πρωτ. 3503/27-6-2017 παραγγελίας του Εισαγγελέως Εφετών Ανατολικής Κρήτης και για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, τοΑρχείο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, το οποίο λειτουργεί στο χώρο των πρώην Κρατητηρίων, κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως 15/07/2017, θα λειτουργήσει μόνον κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

1)   Την Τετάρτη 05/07/2017, από ώρα12.00 μ.μ. έως 12.30 μ.μ. και

2)   Την Τετάρτη 12/07/2017, από ώρα12.00 μ.μ. έως 12.30 μ.μ..

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ευγενία Τσιώρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών