Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Παραλαβή εγγράφων λόγω καταστροφής δικογραφιών

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

              ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ: “Παραλαβή εγγράφων λόγω καταστροφής δικογραφιών”

 

 

         Ανακοινώνεται ότι, με την 93768/19-6-2017 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει εγκριθεί η καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου των ετών 2006 έως και  2010.

         Έπειτα από αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2017, να πάρουν από τις πιο πάνω δικογραφίες κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο.

         Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, όλα τα έγγραφα θα καταστραφούν, σύμφωνα με το από 1/30-5-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

                                            

                                            

                                                        Ηράκλειο, 3 Ιουλίου 2017

                                                      Η Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                                       

                                                             Ευανθία Πανάγου

                                                      Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ