Ώρες λειτουργίας Αρχείου Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Δείτε το πλήρες κείμενο του σχετικού εγγράφου του Πρωτοδικείου εδώ