ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου: Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση αιτήσεων καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης

Ενημέρωση από το Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την άσκηση αιτήσεων καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης. Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ .