ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 26.11.2017

     ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Για τις Αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου της 26ης Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκε κατ’ άρθρο 103 παρ. 3 του Ν. 4194/2013,  στο site www.dsh.gr και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Σ.Η., ο κατάλογος δικηγόρων εχόντων δικαίωμα ψήφου, σήμερα 29-09-2017.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ.Η.

 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Για την εμφάνιση του καταλόγου των δικηγόρων με δικαίωμα ψήφου πατήστε εδώ