Επιστολή Προέδρου ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου

Διαβάστε εδώ την επιστολή του Προέδρου ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου για την συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στο Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων του ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ.