ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Δ.Σ.Η.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Hράκλειο  30-10-2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          

             Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 επόμενα του  Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) ανακοινώνεται ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για την τετραετία 2018-2022 , θα διενεργηθούν την Κυριακή 26-11-2017 από 07:00 έως 19:00 στην μεγάλη αίθουσα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στο δικαστικό μέγαρο.

             Δικαίωμα ψήφου έχουν οι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συλλόγου μέχρι την 30-09-2017.

            Για την υποβολή υποψηφιότητας προέδρων και συμβούλων απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση ή δήλωση συνοδευομένη με απόδειξη του Συλλόγου περί καταβολής των εξόδων εκλογής 70€ για τους υποψηφίους προέδρους και 30 € για τους υποψηφίους συμβούλους στον πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την 24:00 ώρα της 31-10-2017. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Η. 

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ