ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

O Δ.Σ.Η. σας γνωστοποιεί ότι έχουν αναρτηθεί στο link «ΧΡΗΣΙΜΑ» του site μας www.dsh.gr υποδείγματα των πιστοποιητικών τελεσιδικίας απόφασης και διαταγής πληρωμής, μη λύσεως γάμου, μη προσβολής διαθήκης, μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος και μη αποποίησης (για την έκδοση των οποίων γίνεται η έρευνα και δίδεται η έγκριση από την Γραμματεία του Πρωτοδικείου στο Δικαστικό Μέγαρο), τα οποία θα μπορείτε, αφού τα συμπληρώσετε και τα εκτυπώσετε, να τα προσκομίσετε μόνο προς υπογραφή μόνο στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου στην Αβέρωφ (4ος όροφος).