ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,
 Σας γνωρίζουμε ότι οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ θα έχουν την δυνατότητα να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 19.3.2018 σύμφωνα με ανακοίνωση του
Υπουργείου,την οποία σας κοινοποιούμε.
 Υπάρχουν προφορικές διαβεβαιώσεις ότι με την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση
θα γίνεται και αίτημα για βεβαίωση του χρέους.
 Εκκρεμεί η απάντηση εάν μεταξύ του χρόνου υποβολής της αίτησης και του
χρόνου υπαγωγής στην ρύθμιση θα υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα και εάν θα
τρέχουν προσαυξήσεις.
 Αθήνα, 7/2/2018
Με εκτίμηση,
 Λάμπρος Αντωνίου
 
(Για ναν δείτε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ)