ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην θεατρική ομάδα του ΔΣΗ, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην Γραμματεία του έως 15.03.2018.