ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ο Δ.Σ.Η. σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε βιντεοσκοπημένο σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με θέμα: "Οι Αυτοτελείς Ισχυρισμοί στην Ποινική Δίκη από τη θεωρεία στην πράξη" Εισηγητές: Θρ. Κονταξής, Ν. Βιτώροςπου θα προβληθεί την Παρασκευή 16/3/2018 ώρα 17.00-21.00 (Α’ προβολή) και το Σάββατο 17/3/2018 ώρα 10.00-14.00 (Β’ προβολή) στην αίθουσα «Ν. Σακλαμπάνης» (Θεοτοκοπούλου 28, 1ος όροφος) – βλ. συνημμένο τροποποιημένο πρόγραμμα σεμιναρίων.

 

 

Σεμινάριο

Ημερομηνία

Ώρα

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν.4469/2017)

Εισηγήτρια: M. Ορφανίδου

(διάρκεια 4 ώρες)

                  

                          Παρασκευή 3/11/2017

Α’ προβολή

                      17.00 - 21.00

 

Σάββατο 4/11/2017

Β’ προβολή

10.00 – 14.00

 

Επίκαιρα ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου-Μη εξυπηρετούμενα δάνεια –Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Εισηγητής: X. Xασάπης

(διάρκεια 4 ώρες)

 

Παρασκευή 8/12/2017

Α’ προβολή

17.00 - 21.00

 

Σάββατο 9/12/2017

Β΄ προβολή

10.00 – 14.00

 

ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) και η άμυνα οφειλέτη για χρηματικές απαιτήσεις Δημοσίου Δικαίου

Εισηγητές: Σ.Κύβελος -Δ.Φινοκαλιώτης

(διάρκεια 8 ώρες)

 

Παρασκευή15/12/2017

Α’ μέρος

17.00 – 21.00

 

 

 

Σάββατο 16/12/2017

Β’ μέρος

10.00 – 14.00

 

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας μετά τον Ν. 4335/2015 και τον πρόσφατο Ν. 4346/2016 – Νέος κύκλος

Εισηγητής: Κουτσουλέλος

(διάρκεια 4 ώρες)

 

Παρασκευή 12/1/2018

Α’ προβολή

17.00 - 21.00

 

 

Σάββατο 13/1/2018

Β’ προβολή

10.00 – 14.00

 

Ζητήματα εφαρμογής του δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων και της πτωχευτικής διαδικασίας ύστερα από τον Ν. 4346/2016

Εισηγητής: Aλ. Ρόκας

(διάρκεια 6 ώρες)

 

Παρασκευή 2/2/2018

Α’ μέρος

18.00 - 21.00

 

 

 

Σάββατο 3/2/2018

Β’ μέρος

10.00 – 13.00

 

Εμπορικές μισθώσεις – Νομοθετικό πλαίσιο και πρόσφατες εξελίξεις μετά τους Ν. 4242/2014 και 4335/2015

Εισηγητής: Aλ. Σπυρίδωνος

(διάρκεια 4 ώρες)

 

 

Παρασκευή 23/2/2018

Α’ προβολή

17.00 – 21.00

 

 

Σάββατο 24/2/2018

Β’ προβολή

10.00 – 14.00

 

 

Οι «Αυτοτελείς Ισχυρισμοί» στην Ποινική Δίκη:από τη θεωρεία στην πράξη

Εισηγητές:Θρ. Κονταξής, Ν. Βιτώρος

(διάρκεια 4 ώρες)

 

Παρασκευή 16/3/2018

Α’ προβολή

17.00 – 21.00

 

 

 

Σάββατο 17/3/2018

Β’ προβολή

10.00 – 14.00

 

Επίκαιρα ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού Δικαίου στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων

Εισηγητής:Γ. Θεοδόσης

(διάρκεια 4 ώρες)

 

Παρασκευή 30/3/2018

Α’ προβολή

17.00 - 21.00

 

 

 

Σάββατο 31/3/2018

Β’ προβολή

10.00 – 14.00

 

Ζητήματα εφαρμογής του δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων και της πτωχευτικής διαδικασίας ύστερα από τον Ν. 4346/2016

Εισηγητής: Aλ. Ρόκας

(διάρκεια 6 ώρες)

 

Παρασκευή 20/4/2018

Α’ μέρος

18.00 - 21.00

 

 

Σάββατο 21/4/2018

Β’ μέρος

10.00 – 13.00

 

ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) και η άμυνα οφειλέτη για χρηματικές απαιτήσεις Δημοσίου Δικαίου

Εισηγητές: Σ.Κύβελος – Δ. Φινοκαλιώτης

(διάρκεια 8 ώρες)

 

Παρασκευή 4/5/2018

Α’ μέρος

17.00 - 21.00

 

 

Σάββατο 5/5/2018

Β’ μέρος

10.00 – 14.00