ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Για να δείτε το περιεχόμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ