ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Σύμφωνα με την με αριθμό 44/12.3.2018 Πράξη της Πρόεδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου  ως αίθουσα συνεδριάσεως για την εκίδικαση των υποθέσεων του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου της 22ας Μαρτίου 2018 ορίστηκε η αίθουσα του ισογείου ητ ς πρώην Αστυνομικής Διεύθυνσης.