ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ηράκλειο, 14/03/2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         Αριθμός πρωτ. 781

Λ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΚ 71201

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πληρ. κ. Ιωάννα Μαλάτου

τηλ. 2810 306645,6

fax 2810 306648

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

 

Α Ν ΑΚ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Ανακοινώνεται στα Δικαστικά Καταστήματα και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Κρήτης και Αθηνών ότι κατόπιν της με αριθμό 81977/12017 και ημερομηνία 2-3-2018 Απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Υπηρεσία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου θα προβεί στην καταστροφή του αρχείου της, σύμφωνα με το νόμο και συγκεκριμένα των παρακάτω σχετικών εγγράφων:

Α)  ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

1) Προτάσεις και σχετικά δικογραφιών όλων των διαδικασιών Μονομελούς, Πολυμελούς (πλην υιοθεσιών), Ασφαλιστικών, Διαταγών Πληρωμής έως και το έτος 2006.

2) Αγωγές – ανακοπές – κλήσεις, Ειδικής Διαδικασίας, Εκουσίας Μονομελούς και Συναινετικών, πλην Εκουσίας Πολυμελούς, αιτήσεις Ασφαλιστικών Μονομελούς και Πολυμελούς, αιτήσεις Διαταγών Πληρωμής μέχρι και το έτος 2006.

3)  Αιτήσεις εκδόσεως πιστοποιητικών Αρχείου μέχρι και το έτος 2013.

4) Διορισμοί δικαστικών αντιπροσώπων Σωματείων έως και το έτος 2016.

5) Σχετικά αρχαιρεσιών σωματείων έως και το έτος 2010 (αιτήσεις πολιτών για σωματεία).

6) Πρόχειρα γραμματέων μέχρι και το έτος 2012.

7) Πρόχειρα πινάκια και εκθέματα των ασφαλιστικών μέτρων έως και του έτους 2006.

8) Αιτήσεις πολιτών για νομική βοήθεια έως και το έτος 2015.

9) Διπλότυπα τύπου Β΄ εκδοθέντα για επισημειώσεις δικαστικών εγγράφων (APOSTELLE)

10) Άδειες υπαλλήλων έως και το έτος 2015.

11) Αιτήσεις, κλήσεις Διεξαγωγών καθώς και αιτήσεις παρατάσεως προθεσμιών και αντικαταστάσεις πραγματογνωμόνων για τα έτη έως και 2006.

12) Αναβλητικά Πρακτικά Τακτικής Μονομελούς και Ειδικής Διαδικασίας, έως και το έτος 2012.

 

Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

1) Σχετικά δικογραφιών (αντιμωλία) και ανυποστήρικτες, επί των οποίων εκδόθηκαν αμετάκλητες αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου και Ανηλίκων έως και το έτος 2006.

2) Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων που αφορούν αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου και Ανηλίκων έως και το έτος 2005.

3) Σχετικά δικογραφιών απαλλακτικών Βουλευμάτων που εκδόθηκαν έως και το έτος 2006.

4) Σχετικά δικογραφιών απαλλακτικών αποφάσεων του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου που δημοσιεύθηκαν έως και το έτος 2006

5) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και Ανηλίκων μέχρι το έτος 2012.

            Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον τύπο.

 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέσα σε προθεσμία 25 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο στα Δικαστικά Καταστήματα Κρήτης και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Κρήτης και Αθηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η Απριλίου 2018 να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

            Παρακαλούμε όπως τοιχοκολλήσετε το παρόν έγγραφο προκειμένου να λάβουν γνώση οι δικηγόροι και το κοινό και μας αποστείλετε συμπληρωμένο το αποδεικτικό της τοιχοκόλλησης.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης

της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

 

Ιωάννα Μαλάτου