ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΤΟΥ 2018

Σύμφωνα με την με αριθμό 2/2018 απόφαση του Δικαστηρίου των Εφετών Ανατολικής Κρήτης καθορίστηκαν τα τμήματα διακοπών για το θέρος του 2018.

Για να δείτε το περιεχόμενο της απόφασης και τα τμήματα διακοπών πατήστε εδώ