ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Για να δείτε το εγχειρίδιο εφαρμογής του γενικού κανονισμού προσωπικών δεδομένων (GDPR) για δικηγόρους κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος πατήστε εδώ.