ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3-7-2018

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 παρ.1 εδάφιο β’ και 98 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 στην αίθουσα  του Β’ Τριμελούς Πλημ/κείου στο Δικαστικό Μέγαρο  με θέματα:

  1. 1.    Ανακοινώσεις-Ενημέρωση
  2. 2.   Έγκριση Απολογισμού 2017
  3. 3.   Ψήφιση Προϋπολογισμού 2018
  4. 4.  Διορισμός Ελεγκτών
  5. 5.   Εκλογή Επιτροπής Διανεμητικού Λογαριασμού

Επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση κατ’ άρθρο 99 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων στις 5 Ιουλίου 2018 στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα.

                                  

                                           Ηράκλειο 27-06-2018

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         

   ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                      ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ