ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 38/29.6.2018 έγγραφο-ανακοίνωση της Προϊσταμένης της Γραμματείας του Εφ. Ανατολικής Κρήτης,  παρακαλούνται οι συνάδελφοι να προσέλθουν στο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου προκειμένου αναλάβουν τα σχετικά έγγραφα από το Αρχείο. Για να δείτε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.