Λειτουργία αρχείου οδού Ανωγείων - Αύγουστος 2018

Κατά τον μήνα Αύγουστο, το αρχείο επί της οδού Ανωγείων, θα λειτουργεί μόνο μετά από συνεννόηση των δικηγόρων με την επιμελήτρια κ. Τζανιδάκη