ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους συναδέλφους ότι κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας από την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 θα ακολουθηθεί πιλοτικά νέος τρόπος εκδίκασης για τις πολιτικές υποθέσεις που εκδικάζονται κάθε Τετάρτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο και ειδικότερα:

-τις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας (παλαιού - νέου συστήματος – άνευ πινακίου),

-τις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας,

-τις εφέσεις του Μονομελούς και

-τις υποθέσεις ειδικής διαδικασίας (ανακοπές κατά εκτέλεσης και κατά διαταγής πληρωμής).

Συγκεκριμένα, δεν θα γίνεται ενιαία προεκφώνηση κατά την ημέρα της δικασίμου αλλά οι υποθέσεις θα χρεώνονται στους εν υπηρεσία Δικαστές πριν την ημέρα της δικασίμου και η εκδίκαση τους θα λαμβάνει χώρα ενώπιον εκάστου Δικαστή σε συγκεκριμένη αίθουσα και ώρα, η οποία θα ανακοινώνεται μέχρι την προτεραία ημέρα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (www.dsh.gr), έξω από τα γραφεία της Τακτικής και Ειδικής Διαδικασίας και στον πίνακα εκθεμάτων έξω από το Β΄ ΤριμελέςΣυνημμένα θα βρείτε τα εκθέματα της δικασίμου της 19ης Σεπτεμβρίου 2018.

Την ημέρα της δικασίμου η συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον εκάστου Δικαστή θα λαμβάνει χώρα στην καθορισμένη αίθουσα και ώρα, αφού πρώτα εξετασθούν τυχόν αιτήματα αναβολής.

Για τις υποθέσεις που εκδικάζονται τις άλλες μέρες της εβδομάδας θα ακολουθηθεί ο γνωστός τρόπος εκδίκασης.

Παρακαλείσθε θερμά να είστε απόλυτα συνεπείς στις καθορισθείσες ώρες για να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην εκδίκαση των υποθέσεων (ματαιώσεις, ερημοδικίες κλπ).

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Η.

 

Δείτε στο πεδίο των εκθεμάτων τα σχετικά