ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ: ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΧΔΙΚ

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 23697/2018 έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του ΤΑΧΔΙΚ για την καταχώρηση τιμολογίων γραμματίων νομικής βοήθειας, εκδόσεως τους. (δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ)