ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Γνωστοποιείται στους συναδέλφους ότι η εξυπηρέτησή τους από την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, (κατά πρώτο λόγο για την διεκπεραίωση των εκκρεμών πράξεων), θα πραγματοποιείται από 01-11-2018 μόνο κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και κατά τις ώρες 9.00 π.μ. - 12.00 π.μ.
Εκ του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η.