ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ενημερώνονται οι κ. συνάδελφοι ότι υποχρεούνται στην προσθήκη - δήλωση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως 12-12-2018 (ΚΥΑ 45231/20-4-2017, α. 62 περ. ιη’Ν.4446/2016, Ν.3862/2010

Αναλυτικές οδηγίες και λεπτομέρειες στο σχετικό σημείωμα που ακολουθεί.