Υποβολή ερωτήσεων αναφορικά με το κτηματολόγιο

Οι κ. συνάδελφοι, που επιθυμούν  να εκφράσουν απορίες / επισημάνσεις / παρατηρήσεις, σχετικά με την διαδικασία κτηματογράφησης, παρακαλούνται  να τις καταθέσουν εγγράφως στην Γραμματεία του ΔΣΗ έως την Τρίτη  23-04-2019.

 

 Εκ του Δ.Σ του Δ.Σ.Η.