ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ LIFE NATURA

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο για τους σκοπούς του προγράμματος LIFE NATURA THEMIS.

Οι απαντήσεις θα συλλεχθούν ανώνυμα και θα αναλυθούν ποσοτικά και ποιοτικά από το Τεχνικό Γραφείο «ΑΕΛΙΑ Αειφόρος Μηχανική» και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στην ενημέρωση και εκπαίδευση των  προανακριτικών υπαλλήλων και των κατοίκων των περιοχών NATURA 2000.

Στόχος είναι η πρόληψη, η αποτελεσματική δίωξη και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου www.lifethemis.eu

Εκ μέρους του ΔΣΗ,

Το ερωτηματολόγιο εδώ