Ανακοίνωση αποχής 05.12.2019

Ηράκλειο 03-12-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την με αρ. 60/03-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η., αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους, στις 05-12-2019, σε ένδειξη διαμαρτυρίας: α) για την εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. 2 του ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση και β) την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας πολυμελούς πρωτοδικείου κατ’ άρθρο 42 του ν.4640/2019.

Από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Η.