ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δείε εδώ την διακήρυξη δημοπρασίας για την στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εδώ