ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ/Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στην Π.Ε.Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
Αιτήσεις από 03-01-2020 έως και 13-01-2020.

Δείτε εδώ