Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών με Νομικό - Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει αναρτημένη μία πρόσκληση γιασύναψη σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών με Νομικό, προκειμένου να συνεργαστεί με τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στη συνημμένη πρόσκληση

Εδώ η σχετική αίτηση