ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι κ. συνάδελφοι που συμπληρώνουν τα προσόντα δωδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας (ή οκταετούς εφόσον διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο με αντικείμενο σχετικό με το δίκαιο περιβάλλοντος ή το χωροταξικό -περιβαλλοντικό δίκαιο) και επιθυμούν να εγγραφούν σε κατάλογο από τον οποίο θα επιλεγεί μέλος για τη συγκρότηση «Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)» στην έδρα της Περιφερειακής μας ενότητας, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη γραμματεία του Δ.Σ.Η. έως την Τρίτη 4-02-2020 .