ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εντέλλονται όλοι οι υπάλληλοι του ποινικού τμήματος να τηρούν αυστηρά βιβλίο καταχώρησης των εξερχομένων εγγράφων – αποφάσεων.

Καταρχήν αυτές χορηγούνται μόνο στους έχοντες έννομο συμφέρον.

Οπουδήποτε αλλού χρειαστεί να δοθούν αποφάσεις ή βουλεύματα ή υλικό της ανάκρισης (ενδεικτικά σε δικαστικούς λειτουργούς-δικηγόρους-δικαστικούς υπαλλήλους) θα πρέπει να σημειώνεται το όνομα του αιτούντος και η αιτιολογία για την οποία χορηγούνται. Στο πέρας κάθε μήνα θα παραδίδεται η σχετική λίστα στο Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο για έλεγχο.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών