Ανακοίνωση για την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μπορούν να εισέρχονται ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, όσοι (Δικαστικοί Λειτουργοί, υπάλληλοι, αστυνομικοί) έχουν υπηρεσία.

Το Πρόγραμμα Υπηρεσιών εκδίδεται από τις αντίστοιχες Αρχές και Διευθύνσεις (ενδεικτικά τη Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, το Διευθύνοντα το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης και το Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης, την Αστυνομική Διεύθυνση) και κοινοποιείται στον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο. Σε Δικαστικό Λειτουργό ή Υπάλληλο που δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα υπηρεσιών δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο.

Όσον αφορά τους Δικηγόρους, εφόσον ανακύπτει ανάγκη εκπροσώπησης πολίτη σε αυτόφωρη διαδικασία, ανάκριση κ.λ.π., οι Δικηγόροι θα εισέρχονται, σύμφωνα με τους ορισμούς της με αριθμό 76/2020 Πράξης του Διευθύνοντος, μόνο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τον εντολέα τους. Σε ειδικές περιπτώσεις, αρκεί και η προφορική εξουσιοδότηση εφόσον ο εντολέας παρίσταται.

ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΕΙΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Η κεντρική είσοδος του Δικαστικού Μεγάρου θα παραμένει κλειδωμένη και θα ανοίγει από την αστυνομική αρχή, μόνο σε όποιον έχει υπηρεσία ή έχει λάβει την προαναφερόμενη άδεια από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρείται ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο και ο Πρόεδρος του ΔΣΗ,οι οποίοι θα εισέρχονται κατόπιν ενημέρωσης για την άφιξή τους.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση καταγραφής κάθε εισερχόμενου, οιαδήποτε ιδιότητα ή βαθμό κατέχει στο βιβλίο εισερχομένων

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών