Πραξείς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (18.05.2020)

Δημοσιεύονται οι με αριθ.110/18.05.20 και 111/18.05.20 Πράξεις για την λειτουργία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.