Ανακοίνωση Ειρην. Ηρακλείου- επικυρώσεις Ν.3869 20.05.20

Σας ενημερώνουμε ότι οι επικυρώσεις των υποθέσεων του ν. 3869/2010, οιοποίες επρόκειτο να συζητηθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 αναβάλλονται για τις 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Εκτελών χρέη αναπληρωτή της Διευθύνουσας
το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου
 
Εμμανουήλ Φραντζεσκάκης

Ειρηνοδίκη Α΄