Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Πύργου (22.05.20)

Δείτε εδώ την 5η Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Πύργου.