Προσδιορισμός αιτήσεων εξαιρέσεων για τις δικασίμους των δικαστικών διακοπών

Σας γνωρίζουμε ότι τις αιτήσεις εξαίρεσης που θα κατατίθενται για τις δικασίμους των δικαστικών διακοπών θα προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου κ. Ρόκο και τον αναπληρωτή του κ. Συσκάκη.