Ανακοίνωση Ειρ.Καστελίου περί αναστολής 25.05.2020

Δείτε εδώ την 5η Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Καστελίου και εδώ την σχετική Ανακοίνωση.