Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Πύργου (28.05.20)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμός Πράξης 10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4684/2020(ΦΕΚ Α' 86/25-4-2020), το άρθρο 34, Μέρος ΣΤ' , της από 1-5-2020 (ΦΕΚ Α' 90/1-5-2020) ΠΝΠ και το άρθρο 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Πύργου, ορίζουμε δικάσιμους για το χρονικό διάστημα της παράτασης λειτουργίας των Δικαστηρίων, για το Ειρηνοδικείο Πύργου στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

10 Ιουλίου 2020: Ειδική - Ασφαλιστικά - Εκουσία Τακτική - Νέα Τακτική- Εργατικές Υπερχρεωμένα Ειδική

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

11 Σεπτεμβρίου 2020: Προανάκριση-Διαθήκες

Πύργος 28 Μαίου 2020

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πύργου

Χριστίνα Τσαβδαρά

Δόκιμη Ειρηνοδίκης