ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (29.05.2020)

Προς ενημέρωση των συναδέλφων ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί στο πεδίο «ΠΙΝΑΚΙΑ-ΕΚΘΕΜΑΤΑ» της ιστοσελίδας του ΔΣΗ πινάκιο με τις υποθέσεις Εκουσίας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής και επαναπροσδιορίστηκαν οίκοθεν για την δικάσιμο της 1η Ιουνίου 2020.

Εκ της Γραμματείας του Δ.Σ.Η