Ειρηνοδικείο Ηρακλείου - παραλαβή αποφάσεων

 

 

 

Δείτε εδώ το με αριθ. Πρωτ. 949/29-6-2020 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου αναφορικά με την παραλαβή αποφάσεων.